English Review on Esther’s Rock Blog

A couple of weeks ago Esther published a review in Dutch on Esther’s Rock Blog and on Rockmuzine. Yesterday she told me the review is now translated in English, so I’m sharing it below.
Esther rated Paradigms with a score of 92/100

*****

Semantic Saturation – Paradigms (GB)
6 september 2018 – Esther Kessel-Tamerus

Shant Hagopian is a guitarist from Canada. In 2010 he founded the prog rock / metal project Semantic Saturation. The idea behind the project is to work with a different line-up on each album.
‘Paradigms‘ is the second album. Here, contributors included well-known proggers: Craig Blundell (Frost * / Steven Wilson), Kristoffer Gildenlöw (ex Pain of Salvation).

The intro of ‘Mirrors of Confusion’ could have been as well an intro of a blues-rock track. When metal elements kick in, you know that we are in for something different. The metal element is not only alternated with rock, but also with quieter parts. As expected, the drumming is very good. There’s a fine division between rhythm and melody. This opening track ends very nicely.

‘Carousel of Death‘ has a tight start. There are some high, electronic sounds. The rhythm is interspersed with melody. There are many twists and turns, with -for example- trumpet playing, which provides a jazzy twist. Because of the amount of twists your ears almost can’t keep up.
The structure is complex, yet Shant knows how to interweave a catchy melody and rhythm. These are real ear-worms that stay in your head. There are bouts of fast and tight performances. A bit later, sometimes even at the same time, the melody is hovering over. Even the musical rests are nicely placed. This track has a tremendous ending.

‘Empty Whiskey Jar‘ has a calm, collected start. Here too, all instruments are in balance. The vocals sound mainly as an instrument, but they are a wonderful addition. This track has a lingering dreamy atmosphere. For the first time, the ending is less surprising. However, during this part, small details are nicely incorporated.

Initially ‘Ulterior Harmony‘ has a catchy rhythm. The guitars provide the rocking element, which slowly becomes heavier and faster. Again, there are unexpected twists and combinations that you should actually check out for yourself. The high tones of the keys are intermixed, or alternated, with the heavy riffs. This occasionally peculiar or restless mishmash is well balanced. The tempo is fast, while the melody is unwavering. All this is well distributed over the headphones. There is an extensive build-up towards the end, experimental in nature. This seamlessly flows into ‘Disturbance Within‘. After a calm, experimental start, a sudden hit of solid rock follows. Again, the guitar work is exquisite. Electronic sounds provide a spherical end.

Semantic Saturation always knows how to surprise me: In ‘Universal‘ with their piano sounds. There is a transition to a more rocking, with a touch of Latin American atmosphere. There are plenty of twists in this piece. The piano returns briefly. The layers are also beautifully separated during the quiet part. There is a sudden change to rock. This contains a cool bass groove. In a nutshell, there is so much to listen to. Once again, the build-up is very good at the end.

Also ‘Where Dreams Have Died‘ is fantastic. Towards the end the mysterious music is played softer and softer until you hear almost nothing. Then there is silence. But… the music returns. But just for a few seconds. This is amazing, what a surprising ending. This last track is an epic, which is a fantastic way to wrap up the album.

The artwork is made by Shant, and looks very professional. He is very talented, both visually and audibly. I have heard many beautiful things. I was regularly impressed by the sublime guitar playing of Shant. He has, together with this team, made a very good album.

*****

Source:
http://kessel-tamerus.nl/Esthers_Blog/rock-gb/semantic-saturation-paradigms-gb/

Paradigms Review in Dutch on RockMuzine and Esther’s Rock Blog

A new review in Dutch by on Rockmuzine online magazine and on Esther’s Rock Blog.
Esther gives the album a very high rating of 92/100

Semantic Saturation always know how to surprise me.

*****

SEMANTIC SATURATION – PARADIGMS

Shant Hagopian is een gitarist uit Canada. In richtte hij 2010 het prog rock/metal project Semantic Saturation op. Het idee achter het project is om op ieder album met een andere line-up te werken.
‘Paradigms’ is het tweede album. Hier werkten hele bekende proggers aan mee onder andere: Craig Blundell (Frost*/ Steven Wilson), Kristoffer Gildenlöw (ex Pain of Salvation).

Het intro van ‘Mirrors of Confusion’ zou net zo goed een intro zijn van een blues-rock track kunnen zijn. Als de metal elementen naar boven komen weet je dat we wat anders voorgeschoteld krijgen. De metal wordt niet alleen met rock afgewisseld, maar ook met rustige stukjes. Zoals verwacht is het drumwerk zeer goed. De verdeling tussen ritme en melodie is prima. Deze openingstrack sterft heel mooi weg.

‘Carousel of Death’ heeft een strakke start. Er komen enkele hoge, elektronische klanken bij. Het ritme wordt afgewisseld met melodie. Er zijn veel wendingen, met bijvoorbeeld trompetspel dat een jazzy twist geeft. Door de hoeveelheid wendingen kom je bijna oren te kort. De opbouw is complex, toch weet Shant er een pakkende melodie en ritme in te verweven. Dit blijft aangenaam in je hoofd kleven. Met vlagen wordt er snel en strak gespeeld. Even later, soms zelfs tegelijkertijd, drijft de melodie boven. Zelfs de rusten zijn mooi gespeeld. Deze track heeft een gaaf einde.

‘Empty Whisky Jar’ heeft een rustige, chillende start. Ook hier zijn alle instrumenten in balans. De zang klinkt voornamelijk als instrument, maar is een prima aanvulling. Deze track blijft dromerig van sfeer. Voor het eerst is het einde is minder verrassend. Hoewel.. op het einde zijn de hele kleine details leuk toegevoegd.

Aanvankelijk heeft ‘Ulterior Harmony’ een pakkend ritme. De snaren zorgen voor de rock, die langzaam zwaarder en sneller wordt. Weer zijn er de onverwachte wendingen en combinaties die je eigenlijk zelf zou moeten horen. Hoge tonen van de toetsen worden door elkaar gehusseld, of juist afgewisseld, met de zware snaren. Deze soms merkwaardige of onrustige mengelmoes is prima uitgebalanceerd. Het tempo ligt hoog, terwijl de melodie behouden blijft. Dit alles is goed verdeeld over de koptelefoon. De gave zeer uitgebreide opbouw naar het einde is experimenteel van aard. Naadloos loopt dit over naar ‘Disturbance Within’. Na een rustige, experimentele start volgt een portie stevige rock. Weer is het gitaarwerk om je vingers bij af te likken. Elektronische klanken zorgen voor een sferisch einde.

Steeds weet ‘Semantic Saturation’ me te verrassen: In ‘Universal’ met pianoklanken. Er is een verandering naar meer rock, waar even vleugje Latijns Amerikaanse sfeer in zit. In dit stuk zitten volop wendingen. De piano keert voor korte tijd terug. Ook in het rustige deel zijn de laagjes prachtig verdeeld. Er is een plotselinge twist naar rock. Dit bevat een gaaf basloopje. Kortom, er is zo veel om naar te luisteren. Weer zit de opbouw naar het einde zeer goed in elkaar.

Ook ‘Where Dreams Have Died’ zit fantastisch in elkaar. Naar het einde toe wordt het mysterieuze stuk steeds zachter gespeeld, totdat je bijna niets meer hoort. Dan is het stil. Maar… de muziek keert terug. Dit duurt slechts een paar seconden, super wat een verrassend einde. Deze laatste track is een epic, wat een gave afsluiter.
Het artwork gemaakt is gemaakt door Shant, en ziet er zeer professioneel uit. Hij is bijzonder getalenteerd, dat heeft hij laten zien en horen. Want ik heb veel moois gehoord. Regelmatig was ik onder de indruk van het sublieme gitaarspel van Shant. Hij heeft, samen met zijn tijdelijke team, een zeer goed album gemaakt. (92/100) (Eigen beheer)

*****

Source: https://rockmuzine.nl/2018/08/17/semantic-saturation-paradigms/

http://kessel-tamerus.nl/Esthers_Blog/rock/semantic-saturation-paradigms/

Support ProgStreaming.com

Let’s support Prog together!

In case you didn’t know, the Dutch based site www.ProgStreaming.com is a website for… well… streaming prog music, for free! Which is pretty much like Bandcamp but only for prog. Fans can listen to new released prog albums before they can purchase. The website also provides link to different online music stores where the listener can order the albums from.

‘Like’ the progstreaming Facebook page. They’re trying to reach 5K before the summer and 10K before years end.